lumina verde1. Consiliul Judeţean Prahova cu sediul în Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 2-4, cod poştal 100066, tel: 0244/514545, interior 163, fax 0244/407797, cod fiscal: 2842889, organizează procedura de licitaţie publică cu strigare pentru închirierea spaţiilor cu destinaţia de birouri din cadrul Centrului de Afaceri Multifuncţional Lumina Verde, Ploieşti, judeţul Prahova, str. Elipsei nr. 1

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

pdf iconAutoritatea contractantă Consiliul Judeţean Prahova cu sediul în Bdul. Republicii, nr.2-4, tel: 0244-514.545, Fax: 0244-596.669, e mail: cons_jud@cjph.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscută intenţia de organizare a unei sesiuni de selecţie în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2018.

pdf iconCONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA, titular al proiectului „Construcția,reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Autoritatea pentru Protecția Mediului Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat, propus a fi amplasat in localitatea Filipeștii de 'Tîrg, nr. 752.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.