Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Buget

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

1

2

3

4

(5) = (3) + (4)

6

1

Cap.1 – Cheltuieli pentru achiziţia şi amenajarea terenului

1.1.

Achiziţia terenului

4.362.686,00

2.685.000,00

7.047.686,00

55.556,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

5.295.803,00

5.295.803,00

1.270.992,72

1.3.

Amenajări pentru protecţia

0,00

76.017,00

76.017,00

18.244,08

 

TOTAL CAPITOL 1

4.362.686,00

8.056.820,00

12.419.506,00

1.344.792,80

2.

Cap.2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.555.279,00

-

2.555.279,00

613.266,96

 

TOTAL CAPITOL 2

2.555.279,00

-

2.555.279,00

613.266,96

3.

Cap.3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnica

3.1

Studii de teren

33.216,00

-

33.216,00

6.311,04

3.2

Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

20.978,00

1.268,00

22.246,00

5.275,64

3.3

Proiectare şi inginerie

474.215,00

0.00

474.215,00

90.100,85

3.4

Consultanţă

438.437,00

47.059,00

485.496,00

114.166,09

3.5

Asistenţă tehnică

746.421,00

1.243.820,00

1.990.241,00

477.657,84

 

TOTAL CAPITOL 3

1.713.267,00

1.292.147,00

3.005.414,00

693.511,46

4.

Cap.4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1

Construcţii şi instalaţii

0,00

15.749.852,00

15.749.852,00

3.779.946,48

4.2

Dotări de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL CAPITOL 4

0,00

15.749.852,00

15.749.852,00

3.779.946,48

5.

Cap.5 – Cheltuieli privind organizarea de şantier

5.1

Organizarera de şantier

0.00

738.318,00

738.318,00

177.196,32

5.1.1

Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

0.00

738.318,00

738.318,00

173.721,84

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de şantier

0.00

14.477,00

14.477,00

3.474,48

5.2

Cote legale

5.000,00

274.582,00

279.582,00

0,00

 

TOTAL CAPITOL 5

5.000,00

1.012.900,00

1.017.900,00

177.196,32

6.

Cap.6 – Cheltuieli diverse şi neprevăzute

6.1

Diverse şi neprevăzute

292.781,00

1.574.985,00

1.867.766,00

448.263,84

 

TOTAL CAPITOL 6

292.781,00

1.574.985,00

1.867.766,00

448.263,84

7.

Cap.7 – Cheltuieli pentru audit, informare şi publicitate

7.1

Audit

0,00

84.000,00

84.000,00

20.160,00

7.2

Informare şi publicitate

0,00

64.835,00

84.835,00

15.560,40

 

TOTAL CAPITOL 7

0,00

148.835,00

148.835,00

35.720,40

8.

Cap.8 – Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

44.288,00

-

44.288,00

10.629,12

 

TOTAL CAPITOL 8

44.288,00

-

44.288,00

10.629,12

 

 

Nr. Crt.

Surse de finanţare

Valoare (RON)

I.

Valoarea totală a proiectului, din care:

43.912.185,38

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

8.973.301,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

27.835.539,00

c.

TVA

7.103.345,38

II.

Contribuţia proprie la proiect, din care:

9.530.011,78

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile

556.710,78

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile

8.973.301,00

III.

TVA

7.103.345,38

IV.

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

27.278.828,22

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
www.inforegio.ro