Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Lucrări proiectate

LUCRARI DE DRUMURI

Drumul judetean de centura DJ236 se descrie ca un drum nou, in zona de campie, cu o banda de circulatie pe sens.
Drumul ce face obiectul investitiei se desprinde (cu Km 0+000) din Dj 236, existent, la Km 0+258 al acestuia, punct situat intre DN 1B si Carrefour. Drumul judetean de centura DJ 236 face legatura intre doua drumuri nationale (respectiv intre DN1B si DN1). Acest drum ocoleste (prin nord est - nord vest) zona comerciala aflata in partea de nord vest a Municipiului Ploiesti (zona ce inglobeaza printre societatile comerciale si societatile METRO, PRAKTIKER si CARREFOUR). Drumul este destinat, in special, traficului de transport marfa, local si de tranzit.
Drumul proiectat (cu o viteza de proiectare de 60Km/h) se incadreaza in categoria “Drum judetean de clasa tehnica III”, avand urmatoarele caracteristici importante:

  • Drumul respecta elementele geometrice prevazute in STAS 863-85.
  • In ceea ce priveste elementele geometrice in profil transversal, acestea sunt in conformitate cu Normele tehnice aprobate cu Ordinul MT nr.45/1998 si anume latimea platformei de 9,00 m, latimea partii carosabile de 7,00 m, benzi de incadrare de 0,50 m latime fiecare in cadrul acostamentelor de 1,00 m latime, elemente ce respecta normele internationale.
  • Dimensionarea sistemului rutier nou s-a facut in doua variante (sistem rutier rigid si suplu) pentru vehiculul cu sarcina pe osie de 115kN (11,5 t) la un trafic de perspectiva de 30 de ani (2010-2040), respectiv de15 ani (2010-2025), clasa de trafic intens.
  • Dimensionarea sistemelor rutiere respecta cu “Normativul pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ramforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide” indicativ AND 550-99, aprobat cu Avizul CTE-AND MT 93/638/98, si “Normativul pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide” indicativ PD 177- 2001, aprobat cu Aviz CTE AND MT 93/1088/18.12.2000 si “Normativul pentru dimensionarea ramforsarilor cu beton de ciment ale sistemelor rutiere rigide, suple si semirigide” indicativ PD 124-2002 conform Buletin rutier 16/04.2002.

LUCRARI DE PODURI

Obiectivul are si un pasaj suprateran, peste DN1. Acesta a fost calculat si dimensionat la solicitarile corespunzatoare clasei ,,E’’ de incarcare (vehicul special pe roti V80 si convoi de vehicul pe roti A30), are o latime a partii carosabile de 7,80 m – 8,88 m.

Categoria de importanta a lucrarilor

  • Constructiile Drum, proiectate, de incadreaza in “Categoria C” – constructii de importanta normala. Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in conformitate cu Legea nr.10/95 “Legea privind calitatea in constructii” si in baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr.31/N/1995.
  • Conform HG nr. 766/1997 - ,,Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor’’ si ,,Metodologiei de stabilire a constructiilor’’, din aprilie 1996, podurile se incadreaza dupa importanta lor in “Categoria B” – constructii de importanta deosebita.

Exigente de verificare
Exigentele de verificare pentru lucrarile de baza sunt urmatoarele:

  • A4, B2, D pentru Lucrari de drumuri
  • A4, B2, D pentru Lucrari de poduri
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
www.inforegio.ro