Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regonale si Turismului Instrumente Structurale
Home page Descrierea
proiectului
Descrierea functionala a
Centrului Lumina Verde
Stadiul proiectului Ghidul firmelor gazduite Contact
DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A
CENTRULUI DE AFACERI MULTIFUNCȚIONAL LUMINA VERDE PLOIEȘTI PRAHOVA
CORP BIROURI
Clădire cu destinaţia birouri, care prevede la etajul 1 o sală de conferinţe cu capacitatea de 144 persoane:
Ac = 1361,40 mp; Ad = 5488,50 mp
Regim de înălţime: P+2E+Etaj tehnic
Înălţime maximă: 17,06 m
PARTER:
 • Birou administrare centru
 • Spaţii pentru birouri (destinate închirirerii), inclusiv grupuri sanitare  - 8 birouri;
 • Sala de mese şi minibucătărie cu sistem catering, oficiu şi grup sanitar;
 • grupuri sanitare pentru spaţiile comune (inclusiv pentru persoane cu dizabilitaţi locomotorii);
 • Spaţiu recepţie.

ETAJ 1:
 • Spaţii pentru birouri (destinate închirirerii), inclusiv grupuri sanitare  – 7 birouri;
 • Sala de conferinţe 144 locuri, cu foyer, sala de protocol, grupuri sanitare şi garderoba;
 • Grupuri sanitare pentru spaţiile comune (inclusiv pentru persoane cu dizabilitaţi locomotorii).

ETAJ 2:
 • Spaţii pentru birouri (destinate închirirerii), inclusiv grupuri sanitare  - 4 birouri;
 • Spaţii pentru seminarii, capacitate 25 persoane, inclusiv secretariate, grupuri sanitare şi spaţii de aşteptare – 4 săli seminarii;
 • Spaţii pentru seminarii, capacitate 15 persoane inclusiv secretariate, grupuri sanitare şi spaţii de aşteptare– 4 săli seminarii;
 • Grupuri sanitare pentru spaţiile comune  (inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii).

ETAJ TEHNIC:
 • Spaţii tehnice care deservesc atât corpul de birouri cât şi corpul expoziţional.
 
CORP EXPOZIŢIONAL
corp de clădire cu destinaţia de spaţiu expoziţional
 • Ac = 1082,40 mp
 • Ad = 2122,72 mp
 • Regim de înălţime: S+P+1E
 • Înălţime maximă: 11,10 m
 
SUPANTA (la nivelul ETAJ 1):
 • Spaţiu expoziţional deschis (posibil a fi compartimentat cu panouri uşoare pe structură metalică);
 • Grupuri sanitare;
 • Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitaţi locomotorii;
 • Oficiu;
 • Spaţiu depozitări.
 
INCINTĂ
 • Zonă de expoziţie în aer liber – suprafaţa: 2234,40 mp;
 • Locuri de parcare – suprafaţa: 1714,00 mp - în numar de 141;       
 • Acces auto - suprafata drumuri: 3010,00 mp;
 • Trotuar pietonal - suprafata alei pietonale: 384,00 mp;
 • Împrejmuire;
 • Zona verde - suprafata spatii verzi: 539,75 mp.