Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regonale si Turismului Instrumente Structurale
Home page Descrierea
proiectului
Descrierea functionala a
Centrului Lumina Verde
Stadiul proiectului Ghidul firmelor gazduite Contact
28.02.2013 18.12.2013 28.01.2014 17.03.2014 01.04.2014
12.05.2014 15.07.2014 10.10.2014 05.11.2014 04.03.2015
03.06.2015 15.09.2015 14.12.2015 31.12.2015  
A fost finalizat la 31.12.2015
Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde” Ploieşti

Proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Sub-domeniul „Poli de creştere

Valoarea finala a proiectului - 37.529.462,65 lei,
din care Contribuţia CJPH 16.909.929,31 lei

Obiectivul General al Proiectului:

Promovarea dezvoltării durabile a mediului de afaceri prin crearea unei noi structuri de sprijinire a afacerilor

Obiectivele specifice:

1 - Dezvoltarea mediului de afaceri prin sprijinirea IMM-urilor;
2 - Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul elevilor şi studenţilor din mediul preuniversitar şi universitar;
3 - Promovarea conceptului de dezvoltare economică durabilă în mediul de afaceri;
4 - Promovarea activităţilor economice desfăşurate în Polul de Creştere;
5 - Promovarea conceptului „petrol şi energie verde”;
6 - Promovarea activităţilor economice tradiţionale (petrol şi energie); desfăşurate în Polul de Creştere;
7 - Dezvoltarea/susţinerea cooperării regionale, naţionale, transnaţionale.

Beneficiarii proiectului:
       • IMM-uri şi microintreprinderi care vor fi găzduite sau vor desfăşura activităţi de promovare şi activităţi de pregătire personal în centrul de afaceri;
       • Locuitori din arealul ţintă care doresc să-şi dezvolte o activitate generatoare de venit în sistem privat si care îşi vor infiinta microintreprinderi.

IMM-urile beneficiare vor avea politici de personal care să încurajeze angajarea:

       • Şomerilor de scurtă şi lungă durată în căutare de loc de muncă
       • Calificarea sau specializarea personalului
       • Colaborarea cu instituţiile de învaţământ

Facilități oferite
   • Închiriere spaţii pentru birouri;
   • Închiriere spaţii pentru desfăşurare seminarii;
   • Închiriere spaţii expunere produse în pavilionul expoziţional;
   • Închiriere sală conferinţe;
   • Acces la sala de servit masa;
   • Închiriere locuri de parcare;
   • Servicii de curăţenie pentru spaţiile comune;
   • Servicii de securitate şi pază;
   • Acces la utilitati:
         » linie telefonică şi fax;
         » acces INTERNET;
         » sistem de încălzire;
         » Electricitate;
         » apă potabilă;
         » apă caldă;
         » sistem de canalizare.
Specificul de activitate al IMM-urilor care vor fi găzduite în centrul de afaceri Consultanţă:
       • Consultanţă surse de finanţare;
       • Consultanţă legislativă;
       • Consultanţă tehnologică.
Furnizori de servicii de intermediere:
       • Agenţii de turism;
       • Servicii sociale: Centre de mediere a muncii şi/sau de tip Job Club;
       • Agenţii de leasing;
       • Agenţii de promovare, reclamă,specializate în organizare de evenimente.
Furnizori de servicii de perfecţionare şi specializare:
       • Management Proiect;
       • Managementul calităţii;
       • Turism;
       • Alte specializări cerute de piaţă forţei de muncă.