Regio Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regonale si Turismului Judetul Prahova Instrumente Structurale
Home page Descrierea proiectului Stadiul proiectului si realizari Alte informatii Contact
Durata de implementare a proiectului este de 21 luni derularea lui începând la 7.05.2012 odată cu semnarea contractului de finanţare
Implementarea proiectului se va realiza în conformitate cu Calendarul activităţilor.
  1. Desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice.
  2. Execuţia lucrărilor de reabilitare/modernizare şi dotări de specialitate.
  3. Asigurarea supravegherii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
  4. Publicitate şi informare.
  5. Auditarea proiectului.
  6. Managementul proiectului.
30.04.2013 31.05.2013 30.06.2013 31.07.2013 31.08.2013 30.09.2013
31.10.2013 30.11.2013 31.12.2013 31.01.2014 28.02.2014 31.03.2014
30.04.2014 31.05.2014 30.06.2014 31.07.2014 31.08.2014 30.09.2014
31.10.2014 30.11.2014        
Stadiul proiectului la data de 30.11.2014