Regio Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regonale si Turismului Judetul Prahova Instrumente Structurale
Home page Descrierea proiectului Stadiul proiectului si realizari Alte informatii Contact
Activitățile proiectului 26.09.2013 02.10.2013 14.04.2014 30.11.2014
15.03.2015 01.10.2015 31.12.2015 30.06.2016  
Contractul de finanţare a fost semnat la data de 11.01.2013.
În data de 17 septembrie 2013 a fost emis Ordinul de începere a execuţiei lucrărilor şi a fost predat amplasamentul către Constructor. În perioadele cu timp nefavorabil lucrările au fost sistate (23.12.2013 – 15.01.2014; 24.01.2014 – 16.02.2014; 09.04.2014 – 24.04.2014 şi 18.12.2014 – 11.01.2015).
Pe 22 decembrie 2015 a fost semnat Actul aditional nr. 4 de prelungire a Contractului de Finanțare până la data de 30 iunie 2016.
STADIUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR LA 30.06.2016
Organizare de şantier - Realizat
Pasaj Infrastructură - Realizat
Bretele acces pasaj - Realizat
Scări acces pasaj - Realizat
Ziduri de sprijin rampe - Realizat
Terasamente drum şi rampe – Realizat
Suprastructură drum şi rampe - Realizat
Lucrări siguranţa circulaţiei - Realizat
Amenajări spaţii verzi - Realizat
Dispozitive pentru scurgerea apelor - Realizat
Semnalizare şi marcaje rutiere - Realizat
Iluminat pasaj şi intersecţie – Realizat
Evacuare ape pluviale - Realizat
Utilităţi - deviere reţele apă, canal, gaze, petrol, electrice - Realizat
Telefonie - Realizat
Consultanta - Realizat
Asistenţă tehnică şi urmărirea execuţiei lucrărilor - Realizat
Lucrări de înlocuire şi deviere cablu telecomunicaţii feroviare – Realizat


INDICATORII PROIECTULUI AU FOST ÎNDEPLINIȚI:
S-a realizat Infrastructură rutieră (pasaj denivelat) tip girație – 1;
Pasaj cu o lungime totală de 956,86 m;
Inel central cu o lungime de 282,84 m;
Bretele aferente drumului judeţean DJ102 având o lungime de 286,00 m;
Bretele aferente drumului naţional DN1B având o lungime de 388,00 m;
Parte carosabilă pe giraţie cu o lăţime de 11,00 m;
Parte carosabilă pe bretele DJ102 cu o lăţime de 11,00 m;
Parte carosabilă pe bretele DN1B cu o lăţime de 5,50 m;
Raza interioară a giraţiei 40,0 m;
Parte carosabilă rampe cu o lăţime de 14,80 m;
Gabarit peste DN1B de 5,5 m;
Acces pietonal+biciclişti – 2 rampe.
 
Poze santier