Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regonale si Turismului Instrumente Structurale
Home page Descrierea
proiectului
Prezentarea Complexului de servicii comunitare “RAZĂ DE SOARE” Băicoi Stadiul proiectului Contact

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
30.07.2013 16.09.2013 21.11.2013 04.02.2014 08.04.2014
20.05.2014 29.07.2014 08.09.2014 03.03.2015 03.04.2015
28.07.2015        
Contract de finanţare semnat la data de 29.10.2012.

Durata de implementare a proiectului : 33 luni respectiv 29.10.2012 - 28.07.2015.

Durata lucrărilor de execuție : 25 luni.

Derularea achiziţiilor publice pentru activităţile de implementare proiect:

Au fost finalizate procedurile de atribuire și s-au semnat contracte pentru următoarele servicii şi lucrări:

- Servicii de consultanţă în scopul elaborării documentaţiei de atribuire, inclusiv întocmire caiete de sarcini
- Servicii pentru asigurarea supravegherii execuţiei lucrărilor de construcţii (diriginte de şantier)
- Servicii de audit
- Servicii de informare şi publicitate
- Lucrări de execuţie


Lansarea proiectului a avut loc în data de 25.04.2013, la sediul Consiliului Judeţean Prahova.

În data de 22 aprilie 2013 a fost emis Ordinul de începere a execuției lucrărilor, iar în data de 10 mai 2013 a fost predat amplasamentul către Constructor.


Stadiul execuţiei lucrărilor la data 28.07.2015


Au fost finalizate contractele aferente:

• Lucrărilor de execuţie
• Serviciilor pentru asigurarea supravegherii execuţiei lucrărilor de construcţii (diriginte de şantier)
• Serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de implementare a proiectului (perioada de execuţie a lucrărilor, inclusiv perioada de garanție a lucrărilor)
• Serviciilor de informare şi publicitate • Serviciilor de audit

Conferinţa de presă la finalizarea proiectului a avut loc în data de 24.07.2015, la sediul Consiliului Judeţean Prahova