Nr. Crt. Tipul și obiectivul contractului de achiziție publică / acordului-cadru Cod CPV Valoare estimată ( lei fără TVA) Valoare achiziție ( lei fără TVA) Denumire furnizor/prestator/executant Nr. și dată contract
0 1 2 3 4 5 6
1 SERVICII INFORMATICE DE MENTENANTA PENTRU SISTEMUL INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC- ZONA CENTRU (SIGRA) pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 72590000-7  254.400,00 254.388,00 SC INFINIO SOLUTIONS SRL  2020/2020-01-28
2 SERVICII INFORMATICE DE MENTENANȚĂ PENTRU SISTEMUL INTEGRAT DE URBANISM PENTRU GESTIONAREA RELAȚIEI CU CETĂȚENII (SIUGRC) pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 72610000-9 255.600,00 255.588,00 SC INFINIO SOLUTIONS SRL  2019/18/2020-01-28
3 ,, SERVICII INFORMATICE DE MENTENANȚĂ PENTRU SISTEMUL INFORMATIC AL CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA (SII), perioada 01.01.2020-31.12.2020" 72610000-9 60.000,00 60.000,00 SC INFORMATICS SYSTEMS & CONSULTING SRL  2154/21/2020-01-30
4 Servicii asigurari auto CJPh, CMJ, ISU 66512100-3  47.000,00 33.540,18 SC Asigurarea Romanesca ASIROM Vienna insurance Group SA   1558/2020-01-21
5 FURNITURI DE BIROU-PAPETARIE PENTRU CJP, CMJ si ISU 30199000-0 96.092,18 95.107,34 SC BIROEXPERT COMPANY SRL 2162/2020-01-30
6 Servicii informatice de mentenanta pentru aplicatiile de portal, interfatare si administrare din cadrul sistemul informatic destinat gestiunii registrului agricol in format electronic - zona centru (SIGRA) 72500000-0 110.400,00 110.400,00 SC SOBIS SOLUTIONS SRL 2165/2020-01-30
7 Servicii proiectare pentru obiectivul: lot A: DJ101D cu DJ 101G 71322500-6 95.500,00 76.400,00 PROTELCO SA 7814/2020-04-22
8 Servicii proiecatre pentru obiectivul: LOT C: DN1 cu DJ720 71322500-6 164.100,00 131.280,00 PROTELCO SA 7815/2020-04-22
9 Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice - covoare asfaltice 2020 - LOT 1 45233141-9 4.339.455,00 3.306.689,39 SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL 7320/2020-04.10
10 Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice - covoare asfaltice 2020 - LOT 2 45233141-9 4.341.006,00 3.181.198,63 Asocierea: STRABENBAU LOGISTIC - lider de asociere, TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT - asociat 7324/2020-04-10
11 Lucrari de intretinere periodica a drumuirilor publice - covoare asfaltice 2020 - LOT 3 45233141-9 4.339.455,00 3.179.832,85 Asocierea: STRABENBAU LOGISTIC - lider de asociere, TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT - asociat 7326/2020-04-10
12 ACHIZITIONARE TONERE SI ACRTUSE DE CERNEALA PENTRU CJP, CMJ SI ISU 30125100-2 338.946,00 228.356,70 SC MEDA CONSULT SRL 9602/2020-05-20
13 SERVICII DE TIPARIRE 28000 EXEMPLARE LUNAR A BULETINULUI INFORMATIV "JUDETUL PRAHOVA" -  PENTRU ANUL 2020, EDITATE DE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 79800000-2 127.680,00 127.680,00 SC GRAFOANAYTIS SRL 1761/2020-01-23
14 ACHIZITIE SERVICIU DE DISTRIBUIRE A PUBLICATIEI LUNARE EDITATE DE CONSILIUL JUDETEAN  PRAHOVA" PENTRU ANUL 2020 (15000 EXEMPLARE/ LUNAR) 64111000-7 64.800,00 56.999,76 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA 2369/2020-02-03
15 "Punere in siguranta mal drept la podul amplasat pe DJ 100N, Km 9+633, comuna Drajna , judetul Prahova" 45221100-3 447090,37 409723,27 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 7964/2020-04-24
16 Refacere aripă dreapta pod pe DJ 101T peste afluent "Macla" zona "Ţigănie", comuna Bertea, judeţul Prahova 45221100-3 50.753,34 49.998,72 S.C. ANDRADA SÂNZIANA SABIN CONSTRUCT S.R.L. 7817/2020-04-22
17 Covoare asfaltice platforme la unităţile spitaliceşti aflate în subordinea Consiliului Judeţean Prahova 45233251-3 447.321,40 347.593,98 SC TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT SRL 12501/2020-07-01
18 Aparari de mal pentru punere in siguranta si refacere DJ 100E, 0,070km, com.Telega 45233142-6 53.279,88 52.730,52 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 9162/2020-05-13
19 Imbracaminte asfaltica usoara DJ 234, zona km 3+900, punct "Fatu", sat Nucet, comuna Chiojdeanca, Judetul Prahova 44113810-6 150.401,00 148.782,90 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 9163/2020-05-13
20 Aparari de mal pentru punere in siguranta si refacere DJ 100E, 0.050 km, comuna Telega 45246200-5 67.952,14 67.593,09 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 9461/2020-05-19
21 " AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIE DJ 155 CU DN 1, COMUNA PAULESTI, judetul Prahova" 71322500-6 144.550,00 112.710,00 PROTELCO SA 12943/2020-07-07
22 Aparari de mal pentru punere in siguranta si refacere DJ100D, 0,020 KM ,Comuna Scorteni 45246200-5 43.395,30 42.226,09 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 11767/2020-06-19
23 Servicii proiectare pentru obiectivul: LOT D: DN1 cu DJ100D 71322500-6 156.800,00 125.440,00 PROTELCO SA 7816/2020-04-22
24 Măști de protecție FFP2 și dezinfectanți mâini 24455000-8, 18143000-3 187.720,00 181.580,00 SC SIAT CONSULTING SRL 7989/24.04.2020
25 ACHIZITIONARE CALCULATOAR PC- 3 BUC SI LAPTOP -3 BUC 30213100-6 41.700,00 41.700,00 SC MACCITY SYSTEMS SRL 6881/2020-04-02
26 Aparat multifunctional pentru Serviciul XeroX al CJPH 32331600-8 55.000,00 25.250,00 SC BIROTECH SRL 12719/S107/03.07.2020
27 Întreținere drumuri pietruite DJ101T, KM 12+854 - KM 14+004 ( pod Valea Scândurii - zona Școala Sat Lutu Roșu, comuna Bertea, Judetul Prahova 45233141-9 125.540,00 125.012,32 SC ANDRADA SÂNZIANA SABIN CONSTRUCT SRL 13050/07.07.2020
28 "Proiectare ( RT, SG, ET, DALI, DTAC, PTE, docum CU, docum  avize CU), asistenţă tehnică şi Execuţie aferente obiectiv "Refacere pod pe DJ 101T Bertea km 11+800. Valea Scandurii" 71322000-1, 45233142-6 769.260,00 768800,00 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 14164/5076/22.07.2020
29 Reluata Servicii de elaborare, avizare şi aprobare a docum PUZ - schimbare destinaţie teren din zonă P (parcuri, recreere, sport) şi zonă PPr (perdele de protecţie) în zonă Id (unităţi industriale/depozitare ) pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești, prin construirea liniei de producere SRF , în vederea obținerii energiei din deșeuri” 71410000-5 43.000,0 39800,00 S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L 14960/2020-08-04
30 Executie lucrari aferente obiectivului "Imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 103S, km 4+894 -  km 5+500, comuna Colceag, judetul Prahova" 45233222-1 487.390,7 468973,87 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 16066/5740/19.08.2020
31 Reparatii fațade la cladiri si imprejmuire la Spitalul Buna Vestire nr.1-3 Ploiești 45443000-4           58.394,88           56.417,93 SC FADMI PROD SRL 16108/364/19.08.2020
32 Servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivului ” Reabilitarea DJ 102I Valea Doftanei km35+100-km37+620” Judetul Prahova 71520000-9 119.259,00 49.538,00 SC NED SPECIALIST CONSULT SRL 16197/20.08.2020
33 Execuție lucrări aferente obiectivului: Amplasare 2 obiecte simbol tip ”Unitați de pompare sonde” în sensul giratoriu din intersecția DJ 102 cu DJ218 comuna Dumbrăvești, jud.Prahova 45233128-2 23.536,00 23.502,08 SC NIM CONSTRUCT SRL  16592/26.08.2020
34 Servicii de consultanta pentru elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Prahova 2021-2027 POCA 2 7300000-2, 79311100-8 230.000,00 210.000,00 SC PUBLIC RESEARCH SRL  1334/20.01.2020
35 Servicii de mentenanta la iluminatul public aferent drumului judetean DJ 236 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2) 98.237,00 97.937,00 SC GENERAL MEEL ELECTRIC SRL  2865/07.02.2020

Reorganizare

donare sange2017

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.