Consiliul Județean Prahova a depus astăzi, 23 aprilie 2018, în vederea finanțării din fonduri Europene nerambursabile, Proiectul cu titlul „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, Județul Prahova".

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie incluzivă şi implicit a procesului educaţional. Acesta contribuie atât la creşterea nivelului calitativ al procesului educational special, cât și la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului special primar și gimnazial. Proiectul constă în reabilitarea corpului de clădire C1 existent, demolarea corpurilor de clădire C2 și C3 și realizarea unei clădiri construcție nouă independentă ce vor deservi activitatea educațională a Centrului Școlar de Educație Incluzivă din comuna Filipeștii de Târg, judetul Prahova.

Amenajarea noilor săli de clasă, a cabinetelor, a atelierelor de terapie și a celorlalte spații se va face astfel încât întreg sediul să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale copiilor în raport cu tipul dizabilității. Această investiţie va crea condiţii pentru creşterea calității procesului educațional special, prin asigurarea unor spații adecvate persoanelor cu dizabilități, necesare derulării activității Centrului Școlar de Educație Incluzivă din comuna Filipeștii de Târg.

Se vor amenaja sălile de curs conform normativelor în vigoare pentru persoanele cu dizabilități iar clădirea va dispune de toate instalaţiile, dotările şi utilităţile necesare desfăşurării normale a activităţilor. Din punct de vedere al utilizării spaţiului, se va avea în vedere legislaţia în vigoare privind spaţiul care trebuie să revină unui elev cu dizabilități, creându-se și spaţii pentru o sală de sport, cabinete specifice învățământului special și ateliere de terapie.

Astfel, aceste clădiri vor beneficia de absolut toate condițiile necesare unei unități de învățământ în care își desfășoară activitatea persoanele cu dizabilități. Valoarea totală a proiectului este de 6.910.826,7 lei.

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.