Proiecte de hotărâri

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la 30 iunie 2021
privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2021
privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Cerașu, în vederea realizării obiectivului “Întreținere drumuri de balast – Împietruire drum de acces Slon -Tabla Buții, comuna Cerașu”
privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Vadu Săpat, în vederea realizării obiectivului “Forare puț de mare adâncime”
privind actualizarea denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Prahova, pentru mandatul 2020-2024
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 16/27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes județean
privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Prahova în domeniul public al judeţului Prahova
privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului Prahova și aprobarea componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor şi formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorităţi la acordarea locuinţelor de serviciu
pentru modificarea Hotărârii nr. 189/2020 a Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită a unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, Șoseaua Vestului nr. 14 – 16 și str. Popa Farcaș nr. 45
privind participarea Consiliului Județean Prahova ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției „Înlocuire arzătoare cu NOx redus la cazanul nr. 5, CET Brazi”-Revizuit
privind aprobarea, de principiu, a reorganizării prin divizare parțială a Societății Ploiești Industrial Parc S.A.
privind mandatarea reprezentantului județului Prahova în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Ploiești-Prahova”, pentru a vota dizolvarea și lichidarea acesteia
privind modificarea Hotărârii nr. 58/2021 a Consiliului județean Prahova referitoare la validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova
privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova
privind modificarea Hotărârii nr. 42/18.03.2021 a Consiliului Județean Prahova
privind aprobarea, de principiu, a închiderii Centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sf. Andrei” Ploiești prin înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii
 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.