Nr. Crt. Tipul și obiectivul contractului de achiziție publică / acordului-cadru Cod CPV Valoare estimată ( lei fără TVA) Valoare achiziție ( lei fără TVA) Denumire furnizor/prestator/executant Nr. și dată contract
0 1 2 3 4 5 6
1 SERVICII INFORMATICE DE MENTENANTA PENTRU SISTEMUL INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC- ZONA CENTRU (SIGRA) pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 72590000-7  254.400,00 254.388,00 SC INFINIO SOLUTIONS SRL  2020/2020-01-28
2 SERVICII INFORMATICE DE MENTENANȚĂ PENTRU SISTEMUL INTEGRAT DE URBANISM PENTRU GESTIONAREA RELAȚIEI CU CETĂȚENII (SIUGRC) pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 72610000-9 255.600,00 255.588,00 SC INFINIO SOLUTIONS SRL  2019/18/2020-01-28
3 ,, SERVICII INFORMATICE DE MENTENANȚĂ PENTRU SISTEMUL INFORMATIC AL CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA (SII), perioada 01.01.2020-31.12.2020" 72610000-9 60.000,00 60.000,00 SC INFORMATICS SYSTEMS & CONSULTING SRL  2154/21/2020-01-30
4 Servicii asigurari auto CJPh, CMJ, ISU 66512100-3  47.000,00 33.540,18 SC Asigurarea Romanesca ASIROM Vienna insurance Group SA   1558/2020-01-21
5 FURNITURI DE BIROU-PAPETARIE PENTRU CJP, CMJ si ISU 30199000-0 96.092,18 95.107,34 SC BIROEXPERT COMPANY SRL 2162/2020-01-30
6 Servicii informatice de mentenanta pentru aplicatiile de portal, interfatare si administrare din cadrul sistemul informatic destinat gestiunii registrului agricol in format electronic - zona centru (SIGRA) 72500000-0 110.400,00 110.400,00 SC SOBIS SOLUTIONS SRL 2165/2020-01-30
7 Servicii proiectare pentru obiectivul: lot A: DJ101D cu DJ 101G 71322500-6 95.500,00 76.400,00 PROTELCO SA 7814/2020-04-22
8 Servicii proiecatre pentru obiectivul: LOT C: DN1 cu DJ720 71322500-6 164.100,00 131.280,00 PROTELCO SA 7815/2020-04-22
9 Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice - covoare asfaltice 2020 - LOT 1 45233141-9 4.339.455,00 3.306.689,39 SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL 7320/2020-04.10
10 Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice - covoare asfaltice 2020 - LOT 2 45233141-9 4.341.006,00 3.181.198,63 Asocierea: STRABENBAU LOGISTIC - lider de asociere, TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT - asociat 7324/2020-04-10
11 Lucrari de intretinere periodica a drumuirilor publice - covoare asfaltice 2020 - LOT 3 45233141-9 4.339.455,00 3.179.832,85 Asocierea: STRABENBAU LOGISTIC - lider de asociere, TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT - asociat 7326/2020-04-10
12 ACHIZITIONARE TONERE SI ACRTUSE DE CERNEALA PENTRU CJP, CMJ SI ISU 30125100-2 338.946,00 228.356,70 SC MEDA CONSULT SRL 9602/2020-05-20
13 SERVICII DE TIPARIRE 28000 EXEMPLARE LUNAR A BULETINULUI INFORMATIV "JUDETUL PRAHOVA" -  PENTRU ANUL 2020, EDITATE DE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 79800000-2 127.680,00 127.680,00 SC GRAFOANAYTIS SRL 1761/2020-01-23
14 ACHIZITIE SERVICIU DE DISTRIBUIRE A PUBLICATIEI LUNARE EDITATE DE CONSILIUL JUDETEAN  PRAHOVA" PENTRU ANUL 2020 (15000 EXEMPLARE/ LUNAR) 64111000-7 64.800,00 56.999,76 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA 2369/2020-02-03
15 "Punere in siguranta mal drept la podul amplasat pe DJ 100N, Km 9+633, comuna Drajna , judetul Prahova" 45221100-3 447090,37 409723,27 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 7964/2020-04-24
16 Refacere aripă dreapta pod pe DJ 101T peste afluent "Macla" zona "Ţigănie", comuna Bertea, judeţul Prahova 45221100-3 50.753,34 49.998,72 S.C. ANDRADA SÂNZIANA SABIN CONSTRUCT S.R.L. 7817/2020-04-22
17 Covoare asfaltice platforme la unităţile spitaliceşti aflate în subordinea Consiliului Judeţean Prahova 45233251-3 447.321,40 347.593,98 SC TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT SRL 12501/2020-07-01
18 Aparari de mal pentru punere in siguranta si refacere DJ 100E, 0,070km, com.Telega 45233142-6 53.279,88 52.730,52 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 9162/2020-05-13
19 Imbracaminte asfaltica usoara DJ 234, zona km 3+900, punct "Fatu", sat Nucet, comuna Chiojdeanca, Judetul Prahova 44113810-6 150.401,00 148.782,90 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 9163/2020-05-13
20 Aparari de mal pentru punere in siguranta si refacere DJ 100E, 0.050 km, comuna Telega 45246200-5 67.952,14 67.593,09 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 9461/2020-05-19
21 " AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECTIE DJ 155 CU DN 1, COMUNA PAULESTI, judetul Prahova" 71322500-6 144.550,00 112.710,00 PROTELCO SA 12943/2020-07-07
22 Aparari de mal pentru punere in siguranta si refacere DJ100D, 0,020 KM ,Comuna Scorteni 45246200-5 43.395,30 42.226,09 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 11767/2020-06-19
23 Servicii proiectare pentru obiectivul: LOT D: DN1 cu DJ100D 71322500-6 156.800,00 125.440,00 PROTELCO SA 7816/2020-04-22
24 Măști de protecție FFP2 și dezinfectanți mâini 24455000-8, 18143000-3 187.720,00 181.580,00 SC SIAT CONSULTING SRL 7989/24.04.2020
25 ACHIZITIONARE CALCULATOAR PC- 3 BUC SI LAPTOP -3 BUC 30213100-6 41.700,00 41.700,00 SC MACCITY SYSTEMS SRL 6881/2020-04-02
26 Aparat multifunctional pentru Serviciul XeroX al CJPH 32331600-8 55.000,00 25.250,00 SC BIROTECH SRL 12719/S107/03.07.2020
27 Întreținere drumuri pietruite DJ101T, KM 12+854 - KM 14+004 ( pod Valea Scândurii - zona Școala Sat Lutu Roșu, comuna Bertea, Judetul Prahova 45233141-9 125.540,00 125.012,32 SC ANDRADA SÂNZIANA SABIN CONSTRUCT SRL 13050/07.07.2020
28 "Proiectare ( RT, SG, ET, DALI, DTAC, PTE, docum CU, docum  avize CU), asistenţă tehnică şi Execuţie aferente obiectiv "Refacere pod pe DJ 101T Bertea km 11+800. Valea Scandurii" 71322000-1, 45233142-6 769.260,00 768800,00 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 14164/5076/22.07.2020
29 Reluata Servicii de elaborare, avizare şi aprobare a docum PUZ - schimbare destinaţie teren din zonă P (parcuri, recreere, sport) şi zonă PPr (perdele de protecţie) în zonă Id (unităţi industriale/depozitare ) pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești, prin construirea liniei de producere SRF , în vederea obținerii energiei din deșeuri” 71410000-5 43.000,0 39800,00 S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L 14960/2020-08-04
30 Executie lucrari aferente obiectivului "Imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 103S, km 4+894 -  km 5+500, comuna Colceag, judetul Prahova" 45233222-1 487.390,7 468973,87 SC STRABENBAU LOGISTIC SRL 16066/5740/19.08.2020
31 Reparatii fațade la cladiri si imprejmuire la Spitalul Buna Vestire nr.1-3 Ploiești 45443000-4           58.394,88           56.417,93 SC FADMI PROD SRL 16108/364/19.08.2020
32 Servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivului ” Reabilitarea DJ 102I Valea Doftanei km35+100-km37+620” Judetul Prahova 71520000-9 119.259,00 49.538,00 SC NED SPECIALIST CONSULT SRL 16197/20.08.2020
33 Execuție lucrări aferente obiectivului: Amplasare 2 obiecte simbol tip ”Unitați de pompare sonde” în sensul giratoriu din intersecția DJ 102 cu DJ218 comuna Dumbrăvești, jud.Prahova 45233128-2 23.536,00 23.502,08 SC NIM CONSTRUCT SRL  16592/26.08.2020
34 Servicii de consultanta pentru elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Prahova 2021-2027 POCA 2 7300000-2, 79311100-8 230.000,00 210.000,00 SC PUBLIC RESEARCH SRL  1334/20.01.2020
35 Servicii de mentenanta la iluminatul public aferent drumului judetean DJ 236 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2) 98.237,00 97.937,00 SC GENERAL MEEL ELECTRIC SRL  2865/07.02.2020

36

MATERIALE CONSUMABILE NECESARE PREGĂTIRII ȘI DESFĂȘURĂRII ALEGERILOR LOCALE DIN 2020 PENTRU BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ PRAHOVA

51.816,00

25.920,20

SC BIROEXPERT COMPANY SRL

17006/2020-09-02

37

REPARAȚIE CURENTĂ ASCENSOR DE PERSOANE - PL 2118, INTRARE B-PALAT ADMINISTRATIV PLOIEȘTI

42.000,00

39.998,00

SC ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL

17231/07.09.2020

38

100 BUC. ANSAMBLU MODULAR CU 3 MODULE DESTINATE COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR RECICLABILE AMPLASATE PE RAZA MUN. PLOIEȘTI

1.260.500,00

991.200,00

SC LAVITEX PROD SRL

17565/2020-09-10

39

APLICAȚII SOFTWARE AUTOCAD - 4 BUC

36.000,00

34.050,00

SC CADWARE ENGINEERING SRL

20143/23.10.2020

40

ANTENA RETRANSMITERE SEMNAL - 5 BUC

57.142,85

51.012,55

SC AGEXIMCO SRL

21749/04.11.2020

41

FURNIZARE ŞI DISTRIBUŢIE A FRUCTELOR, LAPTELUI, PRODUSELOR LACTATE ȘI PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE PENTRU ELEVII ȘI PREȘCOLARII

DIN JUDEȚUL PRAHOVA LOTUL I – PRODUSE DE PANIFICAŢIE;

12.460.775,60

12.460.775,60

ASOCIEREA SC LIDO GARBEA - SC VOIPAN SIL - SC AGROSEMCU - OLTINA IMPEX SRL

24889/08.12.2020

42

FURNIZARE ŞI DISTRIBUŢIE A FRUCTELOR, LAPTELUI, PRODUSELOR LACTATE ȘI PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE PENTRU ELEVII ȘI PREȘCOLARII

DIN JUDETUL PRAHOVA LOTUL II – LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE;

11.502.254,40

11.502.254,40

ASOCIEREA SC SIMULTAN SRL - SC LIDO GARBEA - SC VOIPAN SIL - SC AGROSEMCU - OLTINA IMPEX SRL

24853/07.12.2020

43

FURNIZARE ŞI DISTRIBUŢIE A FRUCTELOR, LAPTELUI, PRODUSELOR LACTATE ȘI PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE PENTRU ELEVII ȘI PREȘCOLARII

DIN JUDEȚUL PRAHOVA LOTUL III – FRUCTE;

5.271.866,60

5.271.866,60

ASOCIEREA SC LIDO GARBEA - SC POL FRUCT SRL - SC VOIPAN SIL - SC AGROSEMCU - OLTINA IMPEX SRL

24891/08.12.2020

44

AGENDE, CALENDARE, PIXURI ȘI PUNGI CADOU

36.500,00

36.000,00

SC ROD PRINT SRL

26365/ 21.12.2020

45

APLICAȚII SOFTWARE AUTOCAD - 3 BUC

27.000,00

25.440,00

SC EXPERT ZONE SRL

27219/30.12.2020

46

SERVICII DE ELABORARE, AVIZARE ŞI APROBARE  DOCUMENTAȚIE PUZ - SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONĂ P (PARCURI, RECREERE, SPORT) ŞI ZONĂ PPR (PERDELE DE PROTECŢIE) ÎN ZONĂ ID (UNITĂŢI INDUSTRIALE/DEP

43.000,00

39.800,00

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L

14960/04.08.2020

47

SERVICII DE DIRIGENTIE DE ŞANTIER AFERENTE OBIECTIVULUI: "REABILITARE DJ 102I VALEA DOFTANEI, KM 35+100 - KM 37+620, JUDETUL PRAHOVA"

119.259,00

49.538,00

SC NED SPECIALIST CONSULT SRL

16197/40/20.08.2020

48

EXPERTIZĂ TEHNICĂ -IMOBIL STR.GHEORGHE ȚIȚEICA NR.4 - PLOIEȘTI.

50.000,00

39.900,00

TOGES SERV SRL

18175/18.09.2020

49

EXPERTIZĂ TEHNICĂ REZERVOARE DE INMAGAZINARE AFERENTE OBIECTIVULUI "REABILITARE SISTEM MICROZONAL ALIMENTARE CU APĂ (SURSA CRASNA)"

35.000,00

33.000,00

TOGES SERV SRL

19584/09.10.2020

50

SERVICII ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE PE TIMP DE IARNĂ - SECTOR IV - AN SUBSECVENT 2 (2020-2021)

1.856.543,01

1.856.543,01

SC SOS SERVICE SRL

20062/15.10.2020

51

SERVICII ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE PE TIMP DE IARNĂ - SECTOR VIII - AN SUBSECVENT 2 (2020-2021)

1.198.779,37

1.198.779,37

SC ADYNOL FOREST IMPEX SRL

20064/15.10.2020

52

SERVICII DE CONSULTANŢĂ, DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE A UNEI PLATFORME DE SERVICII ON-LINE BAZATE PE O PLATFORMĂ DE DIGITALIZARE A PROCESELOR DE ADMINISTRARE A DOCUMENTELOR,  RETRO-DIGITALIZAREA DOCUMENTELOR DIN ARHIVA DE INTERES PENTRU CETĂȚENI SAU ENTITĂȚI JURIDICE DIN CADRUL UAT SMIS 129205

1.930.000,00

1.900.106,66

SC CERTSIGN SA

20139/16.10.2020

53

SERVICII ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE PE TIMP DE IARNĂ - SECTOR I - AN SUBSECVENT 2 (2020-2021)

871.936,81

871.936,81

SC CONI SRL

20188/19.10.2020

54

SERVICII ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE PE TIMP DE IARNĂ - SECTOR VII - AN SUBSECVENT 2 (2020-2021)

1.139.569,90

1.139.569,90

SCDA INFRASTRUCTURA SRL

20135/16.10.2020

55

REPARAŢII, VERIFICARE ŞI ÎNTREŢINERE LA SISTEMELE DE SEMNALIZARE ŞI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU LA PALATUL ADMINISTRATIV-CORP A, LA SISTEMUL DE DETECŢIE SALA EUROPA, LA SISTEMELE DE EFRACȚIE CASIERIE, B.D.S. ȘI SERVERE INFORMATICĂ, VERIFICARE HIDRANȚI INTERIORI ȘI POMPE DE APĂ PENTRU HIDRANȚI, SERVICE PENTRU BARIERELE AMPLASATE ÎN ZONELE DE PARCARE AFERENTE PALATULUI ADMINISTRATIV ȘI CLĂDIRI DIN ȘOSEAUA VESTULUI NR. 14-16, PLOIEȘTI"

46.979,04

46.800,00

SC SINVEX MULTISERVICE SRL

20744/178/ 23.10.2020

56

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAŢII CADASTRALE , RAPOARTE DE EVALUARE ŞI ASIGURARE SERVICII JURIDICE DE ASISTENŢĂ ŞI REPREZENTARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII PRIN EXPROPRIERE / TRANSFER A IMOBILELOR NECESARE PROIECTĂRII SI EXECUTIEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE "ASIGURAREA SIGURANȚEI RUTIERE LA INTERSECȚIA STR. GĂGENI (DJ 102) CU STR. HORTENSIEI (DE 107) (EXPROPRIERI)

76.700,00

61.301,00

CABINET DE AVOCAT "STANESCU LAURA"

20761/23.10.2020

57

SERVICII ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE PE TIMP DE IARNĂ - SECTOR II - AN SUBSECVENT 2 (2020-2021)

1.505.951,60

1.505.951,60

SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL

20756/1520/ 23.10.2019

58

SERVICII ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE PE TIMP DE IARNĂ - SECTOR III - AN SUBSECVENT 2 (2020-2021)

1.299.148,59

1.299.148,59

SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL

20757/1521/ 23.10.2019

59

SERVICII ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE PE TIMP DE IARNĂ - SECTOR IX - AN SUBSECVENT 2 (2020-2021)

1.384.588,61

1.384.588,61

SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL

20758/1522/ 23.10.2020

60

SERVICII ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE PE TIMP DE IARNĂ - SECTOR V - AN SUBSECVENT 2 (2020-2021)

1.525.876,43

1.525.876,43

ASOCIEREA: SC TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT SRL - LIDER DE ASOCIERE SI SC STEFI PRIMEX SRL - ASOCIAT

21024/1415/ 27.10.2019

61

SERVICII ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE PE TIMP DE IARNĂ - SECTOR VI - AN SUBSECVENT 2 (2020-2021)

977.733,48

977.733,48

ASOCIEREA: SC TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT SRL - LIDER DE ASOCIERE SI SC STEFI PRIMEX SRL - ASOCIAT

21025/1416/ 27.10.2020

62

SERVICII ÎN VEDEREA SCRIERII APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI ACORDAREA DE SPRIJIN ÎN EVALUAREA PROIECTULUI CE VA FI DEPUS ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM), AXA PRIORITARĂ 7. CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA NIVELUL SISTEMULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE ÎN ORAŞELE SELECTATE OBIECTIVUL SPECIFIC 7.1 CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN SISTEMELE CENTRALIZATE DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE ÎN ORAŞELE SELECTATE

 

134.900,00

134.900,00

SC ROMCAPITAL INVEST SA

25784/15.12.2020

63

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL FINANŢĂRII PRIN APLICAŢII DE PROIECTE, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 8 SISTEME INTELIGENTE ŞI SUSTENABILE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ŞI GAZELOR NATURALE, OBIECTIVUL SPECIFIC 8.2 CREŞTEREA GRADULUI DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT A GAZELOR NATURALE CU ALTE STATE VECINE

135.000,00

135.000,00

SC IVA COMMUNICATION & RESEARCH SRL

25412/11.12.2020

64

SERVICII DE CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ PENTRU CONTRACTAREA DE ÎMPRUMUTURI/ CREDIT SUB 150 MIL LEI

135.000,00

135.000,00

SC IFNCONS MEDIA SRL

25769/15.12.2020

65

SERVICIUL DE MENTENANȚĂ ȘI ECHILIBRARE SISTEM LA INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE DIN PALATUL ADMINISTRATIV, INCLUSIV SALA 200 LOCURI, EXPLOATARE ȘI AUTORIZARE PERIODICĂ  LEGALĂ A ECHIPAMENTELOR DE ÎNCĂLZIRE -

52.420,00

51.420,00

SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

26582/22.12.2020

66

PROIECTARE(ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII PENTRU OBȚINEREA AVIZELOR PREVĂZUTE ÎN CU, DALI, DTAC, PTE) INCLUSIV ASITENȚĂ TEHNICĂ AFERENTE  OBIECTIVULUI ”APĂRARE MAL PENTRU PROTEJARE DJ230, 0,130KM, ZONA ALUNILOR- REZERVOARE DE APĂ COM DRAJNA”

100.512,00

69.000,00

SC NORDIC VISION SRL

26529/22.12.2020

67

ELABORARE STUDIU TRAFIC AFERENT OBIECTIVULUI: “CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII CĂTRE PARTEA DE NORD A POLULUI DE CREȘTERE ÎN SPECIAL CĂTRE SPITALUL JUDEȚEAN PRAHOVA, PRIN REALIZAREA PASAJULUI RUTIER ÎN CONTINUAREA DJ 102 PESTE DN 1B”

49.200,00

41.100,00

SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL

27073/29.12.2020

68

ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ UȘOARĂ PE DJ 103 S KM 4+894 - KM 5+500 COMUNA COLCEAG

487.390,70

468.973,87

SC STRABENBAU LOGISTIC SRL

16066/5740/ 19.08.2020

69

REPARAȚII FAȚADĂ DE CLĂDIRI ȘI ÎMPREJMUIRE LA SPITALUL BUNA VESTIRE NR. 1-3 PLOIEȘTI

58.394,88

56.394,88

SC FADMI PROD SRL

16108/364/ 19.08.2020

70

REABILITAREA TERMICĂ ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEŞTI", JUDEŢUL PRAHOVA

6.151.727,49

5.815.757,75

ASOCIEREA: SC MONTIN SA - LIDER DE ASOCIERE, SC FADMI PROD SRL - ASOCIAT

15929/17.08.2020

71

EXECUŢIA LUCRĂRILOR AFERENTE OBIECTIVULUI: "ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ UŞOARĂ PE DJ 101T, BERTEA - LUTUL ROŞU - 1 KM", JUDEŢUL PRAHOVA

881.943,41

743.298,07

SC RIFANIA DRUM CONSTRUCT SRL

17357/671/ 08.09.2020

72

REFACERE DJ 233, 0,800 KM, COMUNA ARICEȘTII ZELETIN

170.541,69

164.995,74

S.C. ANDRADA SÂNZIANA SABIN CONSTRUCT S.R.L.

18229/21.09.2020

73

PUNERE ÎN SIGURANȚĂ POD PESTE PÂRÂUL STAMNIC AFLAT PE DJ 102L, COMUNA STARCHIOJD

172.401,60

172.264,83

S.C. ALVIB ASPECT INVEST S.R.L.

18818/30.09.2020

74

EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI: "REFACERE DJ 710, 0,030 KM, COMUNA ADUNATI".

96.669,00

96.638,69

S.C. ALVIB ASPECT INVEST S.R.L.

20187/19.10.2020

75

AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE DJ 101D  CU DJ 101G, SAT TĂTĂRANI, COMUNA BARCĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1.390.898,14

1.221.590,17

SC PRAGOSA ROMANIA SRL

20190/19.10.2020

76

REFACERE DJ 101 T, 1,100 KM, SAT TEȘILA, COM VALEA DOFTANEI

169.480,51

123.515,11

SC ANDRADA SANZIANA SABIN CONSTRUCT SRL

21825/05.11.2020

77

ILUMINAT ORNAMENTAL DE SĂRBĂTORI LA PALATUL ADMINISTRATIV DIN PLOIEȘTI DEC 2020 - IAN 2021

124.500,00

124.500,00

SC THEROCK CONSTRUCT SRL

24052/27.11.2020

78

SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENTĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI "REFACERE PODEȚ PE DJ 230T, ZONA KM 7+400, PUNCT SALCIA, COMUNA CERAȘU, JUDEȚUL PRAHOVA”

432.654,50

363.500,00

SC STRABENBAU LOGISTIC SRL

25513/14.12.2020

79

REFACERE DJ 101S KM 0+000 - KM 2+700, SAT TEȘILA, 13 ZONE 0,310 KM COM VALEA DOFTANEI

1.449.745,49

1.449.745,49

SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL

25837/ 16.12.2020

80

VARIANTĂ OCOLITOARE DJ 214 BREBU - PIETRICEAUA; KM 9+500

449.067,43

447.810,65

SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL

24971/ 16.12.2020

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.