Date de contact:
Adresa: Ploiesti, Soseaua Vestului, nr. 14-16
Telefon: 0244-586.100; 0244-511.400; 0244-514.790
Fax: 0244-586.100; 0244-511.400; 0244-514.790
Email: copil@copilprahova.ro
Web: www.copilprahova.ro
Director general: Calin Viorel

Prezentare:

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Prahova este institutia publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Consiliului Judetean Prahova, care asigura la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege Directia generala indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean;
b) de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului;
f) de reprezentare a Consiliului judetean Prahova, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

Cheltuielile necesare pentru sustinerea activitatilor desfasurate de Directia generala se finanteaza din urmatoarele surse:
1. bugetul judetului Prahova;
2. bugetul de stat;
3. donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti sau in natura, permise de lege;
4. programe de interes national, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si din alte surse, in conditiile legii.

Patrimoniul Directiei generale este alcatuit din bunurile mobile si imobile dobandite in conditiile legii de catre serviciile publice reorganizate, respectiv Directia Generala Judeteana pentru Protectia Copilului Prahova si Directia de Asistenta Sociala Prahova, stabilite pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2004.

CONDUCEREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Conducerea Directiei generale se asigura de directorul executiv si de colegiul director.
Directorul executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este ajutat de directori executivi adjuncti, care coordoneaza:
- Directia de asistenta sociala;
- Directia de protectia drepturilor copilului;
- Directia strategii, monitorizare, evaluare;
- Directia economica.

Colegiul director al Directiei generale este compus din directorul executiv, directorii executivi adjuncti, personalul de conducere din cadrul Directiei generale (sefii serviciilor din cadrul aparatului propriu de specialitate si sefii institutiilor de ocrotire / serviciilor alternative din subordinea Directiei generale), precum si 3 consilieri judeteni, avand cu precadere studii socioumane, propusi de presedintele consiliului judetean.
Presedintele colegiului director este secretarul general al judetului.
In situatia in care presedintele colegiului director nu isi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de catre directorul executiv al Directiei generale.

Colegiul director se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului executiv, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncti.
La sedintele colegiului director pot participa, fara drept de vot, presedintele consiliului judetean, membrii comisiei pentru protectia copilului si alti consilieri judeteni, membrii comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.